ing -ed alan sıfatlar (adjectives Present - Past Participles) ing ed -ed -ing ending participal adjective adjectives
ile ilgili konu anlatımı ve örnek cümleler, video ders örnek cümle examples örnekleri anlatım
sesli örnek cümleler exercise alıştırma sorular soru sınav quiz exam exercises konusu dersi alıştırması alıştırmaları the