Causative verbs verb voice - Ettirgenlik have somebody do get smb to do make someone do something done verb 3 let someone do smt causatives cousative cousatives
ile ilgili konu anlatımı ve örnek cümleler, video ders örnek cümle examples örnekleri anlatım
sesli örnek cümleler exercise alıştırma sorular soru sınav quiz exam exercises konusu dersi alıştırması alıştırmaları the