past continuous tense simple past arasında farklar while when kullanımı  ingilizce geçmiş zaman continus continous progressive progresive
 olumlu olumsuz soru negative positive question

ile ilgili konu anlatımı ve örnek cümleler, video ders örnek cümle examples örnekleri anlatım
sesli örnek cümleler exercise alıştırma sorular soru sınav quiz exam exercises konusu dersi alıştırması alıştırmaları the