I you we they he she it to be verb isn't aren't not am is are soru olumlu olumsuz positive negative question tekil çoğul ben sen o biz siz onlar question positive negative
ile ilgili konu anlatımı ve örnek cümleler, video ders örnek cümle examples örnekleri anlatım
sesli örnek cümleler exercise alıştırma sorular soru sınav quiz exam exercises konusu dersi alıştırması alıştırmaları